Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Eeva Itkonen, Y-tunnus 2634634-1. Sähköposti: info@jaga.fi, puhelin: 044-9876191.

Verkkosivuston osoite on: https://www.jaga.fi.

Tämä seloste on kuvaus siitä, mitä henkilötietoja käsittelen, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja miten niitä käsitellään yrityksen toiminnassa.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin kerätään viestintää, palvelun toteuttamista ja laskutusta varten välttämättömät tiedot. Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, tiedot ajanvarauksista ja ostetuista palveluista. Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen ajan. Esimerkiksi laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain vaatima aika.

Potilastietorekisteri

Hyvän hoidon toteuttamiseksi ylläpidän terveydenhuollon ammattihenkilönä lakisääteistä potilastietorekisteriä. Rekisteritietojen käyttö ja käyttöoikeudet perustuvat hoitosuhteeseen.  Potilasasiakirjoihin merkitään hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot terveydestä ja mahdollisista sairauksista. Rekisteritiedot säilytetään tietoturvallisesti salasanalla suojattuna lakisääteisen ajan. Potilastietoja saa luovuttaa vain potilaan suostumuksella. Tietoja voidaan luovuttaa myös lakien velvoittamana terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille (THL) tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten sekä valvontaviranomaisille.

Sähköpostilista

Sähköpostilistalle tallennetaan sähköpostiosoite, jos olet tilannut ilmaista materiaalia sivustolta tai ilmoittanut haluavasi tilata uutiskirjeen. Sähköpostiosoitetta käytän tiedottamiseen yritystoimintani ajankohtaisista asioista ja palveluista sekä asiakaskyselyihin. En luovuta tietoja eteenpäin. Linkki sähköpostilistalta poistumiseen löytyy jokaisen lähetetyn sähköpostiviestin lopusta.

Verkkosivuston toimintaan liittyvät tiedot

Verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston toiminnan parantamiseksi. Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää muilta sivuilta upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Tietolähteet ja tietojen tarkistaminen

Käsittelemäni henkilötiedot ovat asiakkaan itsensä antamia tietoja sekä asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumia.

Voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet antanut. Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Tietoturva

Tietojesi käsittelyssä noudatan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisen ajanvarauspalvelun (Slotti.fi) sekä sähköpostimarkkinointipalvelun (MailerLite) palvelimella, pilvipalvelussa ja tietokoneella asianmukaisesti salasanalla suojattuna. Huolehdin laitteiston palomuurista ja turvallisesta säilyttämisestä.  

Otathan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää!