Uutta tutkimustietoa raskausajan joogan hyödyistä

07.09.2017 | Raskaus

Raskausajan joogasta on viime vuosina tehty enenevässä määrin vertaisarvioituja tutkimuksia, joiden perusteella on saatu tutkimusnäyttöä raskausajan joogaharjoituksen hyödyistä. Tutkimuksissa on selvitetty erityisesti joogan vaikutusta raskauteen liittyvään stressiin, ahdistuneisuuteen, masennukseen, kipuun, uneen ja raskauden ennusteeseen. Raskausajan joogaharjoittelun on todettu vähentävän kipua, stressiä ja ennenaikaisia synnytyksiä kymmenen satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta käsittäneessä tutkimuskatsauksessa. Joogaharjoittelu on turvallista myös riskiraskauksissa.[1]

Jooga vähentää stressiä aktivoimalla parasympaattista hermostoa ja hillitsemällä sympaattista hermostoa[2].

Raskauden aikaisella joogaharjoituksella on havaittu välitön sekä koettua stressiä että stressihormonitasoja alentava vaikutus[3]. Joogan stressiä alentava vaikutus on yhdistetty erityisesti joogahengitykseen[4]. Pranayamahengitys on hidasta ja tietoista syvähengitystä, jossa keuhkot laajenevat ja parasympaattinen hermosto aktivoituu. Seurauksena sydämen syketaso ja verenpaine laskevat, aineenvaihdunta hidastuu ja hapenkulutus kasvaa. Syvähengitys lisää aivojen muovautumiskykyä ja hermoyhteyksien järjestymistä uudelleen, mikä parantaa keskittymistä ja kehon hallintaa.[5]

Raskausajan joogaharjoittelulla on positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen.

Joogan on todettu vähentävän raskausajan ahdistuneisuutta ja masennusta järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa, jossa tarkasteltiin 13 tutkimusjulkaisua[6]. Kuusi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta käsittävässä meta-analyysissa raskausajan joogan todettiin vähentävän masennusta[7].

Erityisesti joogan hengitys- ja rentoutusharjoittelun hyödyllisyydestä on saatu positiivisia vaikutuksia masennuksen hoidossa verrattuna yksinomaan fyysiseen harjoitukseen perustuvaan joogaan. Jopa yhden harjoituskerran on todettu vähentävän masentuneiden odottajien ahdistuneisuutta ja kortisolitasoja.[8] Tietoisen läsnäolon harjoittamiseen pohjaavan joogaharjoituksen on todettu vähentävän ahdistuneisuutta raskausaikana[9]. On saatu myös alustavia viitteitä raskausajan joogan unenlaatua parantavasta vaikutuksesta.[10]

Raskausajan joogalla on tutkittu olevan myönteisiä terveysvaikutuksia korkean riskin raskauteen.

Riskiraskauksia tarkastelevissa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksissa liike-, hengitys- ja mielikuvaharjoittelua sisältänyt joogaharjoitus liittyi vähäisempään raskausajan korkeaan verenpaineeseen, stressiin, sikiön kasvun hidastumaan ja sikiön sykemuutoksiin.[11]  Joogaryhmässä riski vakavaan HELLP-oireyhtymään oli pienempi[12]. Lisäksi joogan havaittiin vähentävän korkean riskin odottajien stressiä ja raskausvaivoja. Tutkittavilla oli jokin raskauteen liittyvä riski kuten korkea verenpaine aiemmassa raskaudessa, pre-eklampsia, sikiön kasvun hidastuma, ikä, ylipaino, kaksosraskaus tai sukuanamneesissa vaikea obstetrinen ennuste. [13]

Raskausajan joogan vaikutuksista kaivataan edelleen erityisesti suuren otoskoon satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia[14]. Osassa tutkimuksista ei ilmennyt eroa joogaharjoittelun ja muun ryhmäintervention vaikuttavuudessa. Tutkimustiedon hyödyntämistä vaikeuttaa se, että joogaharjoituksen sisältöä ei ole tutkimusjulkaisuissa aina määritelty täsmällisesti. Joogan vaikuttavuuden selvittäminen useampiin tutkimuksiin perustuen on moniselitteisyyden takia hankalaa. Tutkimustiedosta ei voida tehdä tieteellisiä yhteenvetoja ilman riittävää määrää yhteismitallisia tutkimuksia.

Alustavan tutkimusnäytön perusteella joogaa voidaan pitää turvallisena raskaanaoleville ja joogaharjoituksella näyttäisi olevan myönteisiä terveysvaikutuksia. Toivon mukaan jatkossa saadaan vielä tarkempaa näyttöä siitä, millainen harjoitus on hyödyllinen ja mikä joogassa on erityisen vaikuttavaa.

 

[1] Jiang, Q. –  Wu, Z. –  Zhou, L. –  Dunlop, J. – Chen, P. 2015. Effects of yoga intervention during pregnancy: a review for current status. Journal of Obstetrics &. Gynecology 126. 1237–1241.

[2] Satyapriya M. –  Nagendra H. R. –  Nagarathna R. 2009: Effect of integrated yoga on stress and heart rate variability in pregnant women. International Journal of Gynaecology and Obstetrics 104. 218–222.

[3] Kusaka M. –  Matsuzaki M. –  Shiraishi M. –  Haruna M. 2016: Immediate stress reduction effects of yoga during pregnancy: One group pre-post test. Women Birth. 29 (5).

[4] Babbar, S. – Shyken, J. 2016: Yoga in Pregnancy. Clinical Obstetrics and Gynecology. Vol. 59 (3). 600–612.

[5]  Jerath, R. – Edry, J. W. – Barnes, V. A. 2006: Physiology of long pranayamic breathing: neural respiratory elements may provide a mechanism that explains how slow deep breathing shifts the autonomic nervous system. Medical Hypotheses 67. 566–571.

[6] Sheffield, K. M. –  Woods-Giscombé C. L. 2015: Efficacy, Feasibility, and Acceptability of Perinatal Yoga on Women’s Mental Health and Well-Being: A Systematic Literature Review. Journal of Holistic Nursing 34 (1). 64-79.

[7] Gong, H. –  Ni, C. –  Shen, X. –  Wu, T. – Jiang, C. 2015: Yoga for prenatal depression: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 15. 14.

[8] Newham J. J. –  Wittkowski A. –  Hurley J. –  Aplin J. D. –  Westwood M. 2014: Effects of antenatal yoga on maternal anxiety and depression: a randomized controlled trial. Depress Anxiety 31(8). 631-640.

[9] Beddoe A. E. –  Paul Yang C. P. –  Kennedy H. P. –  Weiss S. J. –  Lee K. A. 2009: The effects of mindfulness-based yoga during pregnancy on maternal psychological and physical distress. Journal of Obstetric, Gynecological and Neonatal Nursing 38. 310–319.

[10]  Beddoe A. E. –  Lee K. A. –  Weiss S. J. –  Kennedy H. P. –  Yang C. P. 2010: Effects of mindful yoga on sleep in pregnant women: a pilot study. Biological Research for Nursing 11. 363–370.

[11] Rakhshani A. –  Nagarathna R. –  Mhaskar R –  Mhaskar A. –  Thomas A. –  Gunasheela S. 2012: The effects of yoga in prevention of pregnancy complications in high-risk pregnancies: a randomized controlled trial. Preventive Medicine 55. 333–340.

Rakhshani A. –  Nagarathna R. –  Mhaskar R –  Mhaskar A. –  Thomas A. –  Gunasheela S. 2015: Effects of yoga on utero-fetal-placental circulation in high-risk pregnancy: a randomized controlled trial. Advances in Preventive Medicine. Vol. 2015.

[12] Jayashree R. –  Malini A. –  Rakhshani A. –  Nagendra H. –  Gunasheela S. –  Nagarathna R. 2013: Effect of the integrated approach of yoga therapy on platelet count and uric acid in pregnancy: a multicenter stratified randomized single-blind study. International Journal of Yoga 6. 39–46.

[13]  Deshpande C. S. –  Rakhshani A. –  Nagarathna R. –  Ganpat T. S. –  Kurpad A. –  Maskar R. –  Nagendra H. R. –  Sudheer D. C. –  Abbas R. –  Raghuram N. –  Anura K. Rita M. –  Ramarao N. 2013: Yoga for high-risk pregnancy: a randomized controlled trial. Annals of Medical Health Science Research 3. 341–344.

[14] Babbar, S. – Shyken, J. 2016.

Synnytys tukihenkilön opas

Ilmainen kätilön opas tukihenkilölle + synnytystoivelista!

 

Kirjoita allaolevaan kenttään sähköpostisi ja lähetän sinulle ilmaisen 11-sivuisen tukihenkilön oppaan synnytykseen sekä pohjan synnytystoivelistan kirjoittamiseen. Saat myös uutisia tulevista tapahtumista sähköpostiisi keskimäärin 1-2 kertaa kuussa. 

Kiitos tilauksesta! Tarkista myös roskaposti- tai tarjouspostilaatikkosi, jos et näe viestiä inboxissasi. Jos viesti ei ole saapunut inboxiisi muutaman minuutin kuluessa, kokeile sähköpostisi hakutoimintoa hakusanalla jaga.fi.